Albert ehrnrooth

Journalist & Cultural Commentator

Claudes Debussys inflytande på konst-, jazz och popmusiken

Claude Debussy with umbrella on beach

Det har förflutit hundra år sedan Claude Debussys död. I detta program försöker jag klargöra varför Debussy betraktas som en av 1900-talets främsta musikaliska förgrundsgestalter. Hans insatser inom piano- och orkestermusiken var banbrytande, utan att vara särskilt chockerande. Debussys enda färdigställda opera, Pelléas et Mélisande, verkade på sin tid tämligen outgrundlig men blev enormt betydelsefull för genrens utveckling.

Claude Debussys spel med tonaliteten, hans användning av oupplösta ackorder, upprepningar, flertoniga ackordformer och hans associationsväckande klangbilder är allt element och egenskaper som hjälpte konst- populär- och jazzmusiken att utveckla ett nytt tonspråk. I programmet ingår intervjuer med den franske dirigenten François-Xavier Roth och Debussyexperten Denis Herlin.

Del 1

Del 2

Del 3

Programmet sändes i mars 2018 i Yle Vegas (Finlands svenska public-service radiokanal) serie Dokumenterat. Albert Ehrnrooth producerade och sammanställde programmet och Lindyanne skötte ljudbilden.

Follow me on Instagram

Find me on LinkedIn

Read my Blog

Contact Me