Albert ehrnrooth

Journalist & Cultural Commentator

BEETHOVEN,

musikaliskt geni och kompromisslös revolutionär

Bild: Beethoven Statue, Bonn. Albert Ehrnrooth

“En musikvärld utan Beethoven är praktiskt taget omöjlig att föreställa sig. Utan Beethoven skulle konstmusiken ha utvecklats i en helt annan riktning”, anser den amerikanske konsertpianisten Jonathan Biss.

I detta program försöker jag med hjälp av en av Nordens främsta Beethovenexperter, Åke Holmquist, den skotske pianisten Steven Osborne och Jonathan Biss förklara vari Beethovens storhet ligger och varför hans musik alltid har förblivit populär.

Bild: Beethoven Haus, Bonn. Albert Ehrnrooth

Vi besöker dessutom Beethovens födelsestad och första hem i Bonn. Jag vill också komma underfund med om Beethoven döljde sina politiska avsikter i musiken. Kan det vara en av orsakerna varför hans tredje och nionde symfoni så ofta har utnyttjats för politiska och framförallt nationalistiska ändamål?

‘Ludwig Van’ skrev tydligen också musik som kan inspirera till fruktansvärda våldsdåd, om vi får tro författaren Anthony Burgess roman ‘A Clockwork Orange’ och Stanley Kubricks filmatisering av verket.

Del 1

Del 2

Del 3

Bild: Marsipan Beethoven. Albert Ehrnrooth
Svenska YLE (Finlands rundradio) sände programmet lördag 1-2-2020
Ljudtekniker: Lindyanne

Follow me on Instagram

Find me on LinkedIn

Read my Blog

Contact Me